info@devrukhebrahman.com
9819332062 / 9819746867
s

देवस्थाने व गावाचे नांव.

देवस्थाने नांव गावाचे नांव
श्री गजानन देवस्थान असोरे
श्री गणेश देवस्थान आरे
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान आरे
श्री तारकेश्वर देवस्थान आरे
श्री सोमेश्वर देवस्थान ओरी - मगरट
श्री रत्नेश्वर देवस्थान चवे
श्री गणपती देवस्थान चिंद्रवळे
श्री विठ्ठल देवस्थान दहिवली
श्री गजानन देवस्थान देऊड
श्री रत्नेश्वर देवस्थान धामणसे
श्री माणकेश्व्रर देवस्थान फुणगूस
श्री सिद्धिविनायक देवस्थान फुणगूस
श्री गणेश देवस्थान सडेजांभरी
श्री विठ्ठल रखुमाई देवस्थान सडेजांभरी
श्री सोमेश्वर देवस्थान कळझोडी
श्री लक्ष्मीकेशव देवस्थान कोळीसरे
श्री देव लक्ष्मीनारायण देवस्थान कुडली
श्री कालभैरव देवस्थान खालगाव
श्री सिद्धिविनायक देवस्थान खत्तलवाड
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान मालगुंड
श्री बाबदेव देवस्थान नागांव
श्री माणकेश्वर देवस्थान निगुंडळ
श्री ग्रामदेवता भाऊकाई देवस्थान निवेंडी
श्री गजानन देवस्थान पिलवली
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान पिरंडवणे
श्री मोरया व श्रीराम देवस्थान पुर्ये
श्री सोमेश्वर देवस्थान रानपाट
श्री सिद्धिविनायक देवस्थान तळवली
श्री घंटाळीदेवी देवस्थान ठाणे
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान वाघंबे
श्री खंडाळेश्वर देवस्थान वाटद
श्री लक्ष्मीमल्लिमर्दन देवस्थान वीर
श्री देव गोपालकृष्ण देवस्थान आबलोली
श्री रत्नेश्वर देवस्थान नारडूवे
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान आरे
श्री लक्ष्मीनारायण देवस्थान आरे