भोजनश्लोक

वदनि कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे

सहज हवन होते नाम घेता फ़ुकाचे ।

जीवन करी जिवित्त्वा अन्न हे पूर्णब्रम्ह

उदरभरण नोहो जाणिजे यज्ञकर्म ।