404 Page

Curabitur urna montes quis nibh ante scelerisque felis et elit sed. Vitae mauris ut Nullam Donec

बदलत्या काळानुसार दिवसेंदिवस वैद्यकीय खर्च सर्वसाधारण व्यक्तीला परवडणे अशक्य होत आहे, म्हणून अशा गरजू व्यक्तींना मदत करण्याच्या दृष्टीने वैद्यकीय मदत निधी निर्माण करण्याचे समाजातील काही व्यक्तींनी ठरविले. हा हेतू साध्य करण्यासाठी डिसेंबर २००० रोजी एका भरगच्च कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. या कार्क्रमातूनच जो निधी निर्माण झाला, त्यातूनच वैद्यकीय मदत निधी या संस्थेची स्थापन झाली. समाजातील सर्व ठरतील गरजू व्यक्तींना वैद्यकीय मदत करणे हा या संस्थेचा मुख्य हेतू निश्चित करण्यात आला.

एप्रिल २००२ पासून वैद्यकीय मदत निधी ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली.  वैद्यकीय मदत निधीतून येणारे व्याज गरजू व्यक्तींना  वाटण्यात येते. त्यासाठी अर्जासोबत फक्त डॉक्टरांचे प्रमाण पत्र/बिल व उत्पन्नाचा दाखला इतक्याच कागदपत्रांची गरज असते. आत्तापर्यंत समाजातील विविध गरजू व्यक्तींना खालील प्रमाणे करण्यात आली.

                                                            वर्ष                व्यक्ती                मदत(रु)

                                                       २००२-०३              ३३                  ७६०००

                                                       २००३-०४             ३८                    ८५०००

                                                      २००४-०५              ४५                   ९५५००

                                                      २००५-०६               ५१                   ८६०००

                                                      २००६-०७              ६०                     ९००००

                                                     २००७-०८               ७७                    १.२००००

खरतर गरजू व्यक्तींची मागणी/गरज खूप होती, पण निधी अभावी आम्ही त्यांना वरील प्रमाणेच मदत करू शकलो. आपण देणगी स्वरुपात सहकार्य करावे जेणे करून संस्थेला गरजू व्यक्तींना अधिकाधिक मदत करणे शक्य होईल.

सन २००१ पासून संस्थे तर्फे दरवर्षी " आरोग्य सेवावती" पुरस्कार हा वैद्यकीय माधवाश्रम, मुंबईचे श्री रमेश महाजन यांना पुरस्कृत केला तर आरोग्य सेवाव्रती पुरस्काराचे कायमस्वरूपी प्रायोजक ख्यातनाम उद्योगपती मा. श्री दत्तात्रय म्हैसकर यांच्या म्हैसकर फाऊनडेशन ने स्वीकारले आहे. या प्रसंगी मान्यवरांचे विविध विषयांवर व्याक्य्हंही आयोजित करण्यात येते

सन २००३ साली या पुरस्काराचे सुरवात कै. डॉ. नीतू मांडके यांना देऊन करण्यात आली. त्यानंतर २००४ डॉ. विकास आमटे, २००५ साली डॉ. सौ. स्नेहलता  देशमुख, २००६ साली डॉ. वि. ना. श्रीखंडे, २००७ साली डॉ. यु प्रभाकर राव, २००८ साली डॉ. रवी बापट तर २००९ डॉ. ए पी चित्रे यांना हा पुरस्कार प्रदान करण्यात आला.

संस्थेची अधिकाधिक प्रगती व कार्यकक्षा वाढव्नेच्या दृष्टीने विश्वस्त मंडळाने एक अभिनव योजना राबवण्याचा मानस निश्चित केला आहे. त्या योगे नवनवीन कार्यक्रम, उपक्रम करून गरजूंना अधिकाधि आर्थिक मदत करण्याचा तसेच वैद्यकीय सेवा देण्याचा संस्थेचा स्तुत्य असा उपक्रम आहे. संस्थेच्या नवनवीन उपक्रमात/कार्यक्रमात जे सहभाग घेऊ इच्छितात त्यांच्याकडून रु १०००/- (रुपये एक हजार फक्त) स्विकारून त्यांना संस्थेचे मानद सभासद होता येईल. तरी कृपया आपण मानद सभासदत्व स्विकारून सहकार्य करावे, ही विनंती.

समाजाची वाढती गरज व वैद्यकीय खर्चात दिवसेंदिवस होत असलेली बेसुमार वाढ त्यामुळे अधिकाधिक निधीची गरज आहे, जेणेकरून समाजातील गरजू व्यक्तींना जास्तीत जास्त मदत देणं शक्य होईल. आपण सर्वांनी वैद्यकीय मदत निधीच्या निधीसंकलानाला सहकार्य करून समाजकार्यातील खारीचा वाट उचलावा ही विनंती.

                                                                   वैद्यकीय मदत निधी ट्रस्ट

                                                                  अध्यक्ष :- डॉ. विश्वास पुराणिक

                                                                  निरंजन सोसायटी, तळ मजला, मोर स्टोर च्या समोर,

                                                                  डोंबिवली (प)

                                                                  दूरध्वनी: ०२५१-२४७२१२३

                                                                  email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.